Dorpsstraat 37, 7218 AC
0575 - 431421

de Stichting

Missie van Ons Huis

Het beleid van Stichting Ons Huis is erop gericht om het dorpshuis het centrale punt te doen zijn voor ontmoetingen en culturele-, geestelijke- en maatschappelijke activiteiten van alle inwoners in Almen. Ons Huis wenst hiermee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp te leveren.

De stichting doet dit door middel van verhuur van de ruimten in het gebouw, merendeels aan vaste gebruikers (organisaties en individuen) die activiteiten organiseren en binding met Almen hebben. De stichting zelf biedt ook enkele activiteiten aan op verzoek van onze doelgroepen. Ons Filmhuis is hiervan een voorbeeld. Ons Huis heeft geen winstoogmerk. Tot en met 2017 verleende de gemeente Lochem een exploitatiesubsidie. Sindsdien is Ons Huis volledig afhankelijke van de inkomsten die het zelf genereert. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn zaalverhuur en opbrengsten uit consumptieverkoop aan deelnemers aan activiteiten en vergaderingen. De Stichting heeft een (vrijwilligers) bestuur van 7 personen, en een betaalde beheerstaf van 4 personen.

Vrijwilligers

Ons Huis zou niet kunnen bestaan zonder de grote inzet van ruim dertig enthousiaste vrijwilligers. Sommige van hen doen dit al meer dan 20 jaar.

Extra handen zijn altijd nodig! Wij kunnen bijvoorbeeld extra hulp gebruiken bij het koffie schenken, klaarzetten van tafels en stoelen, klussen, schoonmaken, tuinonderhoud, etc. Lijkt het u leuk en zinvol om ons dorpshuis te helpen, neem dan contact op met een van de beheerders of bestuursleden.

Beheer van Ons Huis

Contact
Beheerder
Margreet Broer
Assistent-beheerder
Mientje Dekker-Groothedde
Gastheer
Adrie- Stam
Gastvrouw Ontmoetingsruimte de Linde
Martha Baaij

Bestuur van Stichting Ons Huis

Voorzitter

Emiel Huizinga

Penningmeester

Barend Jan Munter

Secretaris

Frans Vincent

Technische zaken

Rob Baaij

Gebruikersrelaties en PR

Ina Lenderink

Bea Diepeveen

Personeelszaken

Anja Wunderink

Zorg en Welzijn

Ina Lenderink