Dorpsstraat 37, 7218 AC
0575 - 431421

Gebruikers

Ruim 35 verenigingen maken regelmatig gebruik van Ons Huis

Protestantse
Gemeente Almen

Zangvereniging “Vocaal”
link graag goed maken

Ruiterkamp Uitvaartverzorging

Koersbal

V.A.B.
Vereniging Almens Belang

Jeugdraad Almen
Jongens- en meisjesclub / Tussenclub

Soos ’t Keldertje

Denksportvereniging
“Ons Genoegen”

Muziekvereniging
“Juliana”

Vrouwen van Nu

Kindercentrum Almen

stAAT
Stichting Almens Amateur Theater

Comité voor Winterlezingen

Klaverjasclub

Oudheidkundige vereniging De Elf Marken

Julianaschool

Jong Gelre Almen-Harfsen

Oranje vereniging
“Ons Vorstenhuis”

Vriendenkring

Zorg en Welzijn Almen

Gemeente Lochem

Waterschap Rijn en IJssel

Het Projectkoor

Museum STAAL

Circulus Berkel